Η LDP-9200 είναι μια από τις σειρές της Ericsson-LG Enterprise όσο αφορά τα ψηφιακά τηλέφωνα
που προσφέρουν λειτουργικότητα στο γραφείο αναγραφόμενές επιλογές στην οθόνη, αρχείο κλήσεων,
self labeling πλήκτρα, και απλουστευμένη διαχείριση .
Επίσης , τα
Ericsson-LG Enterprise Ψηφιακά τηλέφωνα γραφείου πληρούν τις ανάλογες απαιτήσεις με χαρακτηριστικά όπως ,
η σταθερότητα, η ευκολία στη χρήση, η παραγωγικότητα και εργονομία με την φιλική προς τον χρήστη σχεδίαση.