Ενοποιημένες Επικοινωνίες (Unified Communication) 

 

Επί του παρόντος, οι άνθρωποι και οι συσκευές είναι όλο και περισσότερο συνδεδεμένοι σε ένα παγκόσμιο δίκτυο.
Προσωπικές συσκευές, όπως το κινητό τηλέφωνο και η φωτογραφική μηχανή έχουν γίνει πλέον δικτυακό κομμάτι του επαγγελματικού εξοπλισμού της επιχείρησης.
Επίσης, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που συνδέονται με το δίκτυο των επιχειρήσεων πολλαπλασιάζονται.
 

 

Για τις επιχειρήσεις η αξία της συνδεσιμότητας επικεντρώνεται στην αποτελεσματική κατεύθυνση, της ποιότητας της προσφοράς και της δυνατότητας για νέες υπηρεσίες προς τους υπαλλήλους και τους πελάτες της εταιρείας.
Οι άνθρωποι συνδέονται επίσης σε πολλές κοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των χώρων εργασίας, καθώς και τα προσωπικά δίκτυα.
Στο περιβάλλον του δικτύου, οι άνθρωποι δεν εργάζονται πλέον απομονωμένα, πρέπει μεταξύ άλλων να συνεργάζονται είτε σε τοπικό είτε σε απομακρυσμένο επίπεδο.

Οι Ενοποιημένες Επικοινωνίες  (Unified Communication) είναι η λύση για την παροχή αξιόλογων συνδέσεων, απλοποιημένα και εύκολα μέσω ενοποιημένου περιβάλλοντος για την επικοινωνία και τη συνεργασία. Η UCS Ericsson-LG Enterprise είναι μια εφαρμογή βασισμένη σε ένα διακομιστή που παρέχει ενιαίο σημείο επικοινωνίας προσαρμοσμένο στο SMB περιβάλλον.

Οι επιχειρήσεις γίνονται όλο και πιο απαιτητικές όσον αφορά την επικοινωνία των πολυμέσων και την αδιάλειπτη σύνδεση.
Ο κατάλογος διακομιστή και η βάση δεδομένων παρουσίας ωθούν απαιτούμενες
 πληροφορίες για τους πελάτες έτσι ώστε κάθε χρήστης να μπορεί να βελτιστοποιεί την επικοινωνία που καθορίζεται από ατομικό Call Routing πίνακα μέσω GUI.
Η κοινή χρήση εφαρμογών και η πολλαπλή συνδιάσκεψη Video & Audio υποστηρίζουν επίσης την επιχείρησή σας για συνεργασίες βάζοντας σας ένα βήμα
 μπροστά από τους ανταγωνιστές.
Σε συνδυασμό με εφαρμογές 3
ου κατασκευαστή σας κάνει να χρησιμοποιείτε τις ίδιες εφαρμογές με ακόμα περισσότερα και πιο ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά χωρίς να αλλάξετε τις παλιές καλές συνήθειες στη χρήση.
Το UC ενσωματώνει το χρονοδιάγραμμα του Outlook και συνδυάζεται με βάσεις δεδομένων 3ου κατασκευαστή, όπως το Outlook, ACT !, Goldmine και MS Excel μορφές.
Επιπλέον, οι κινητές εφαρμογές ενισχύουν την εμπειρία επικοινωνίας και συνεργασίας στο κινητό περιβάλλον.